Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Sporten- Sport en Spel bewegen op Muziek Lwd Cursus Valpreventie 'In Balans' Fittest 12 september-aanmelden! Artikel- Ynformaasje, Menaam Sporten in Menaam Seniorensport Nieuwe groepsfoto's en info! Foto-video  MBvO Valpreventie Cursusinhoud-In Balans Kleutergym- 3-6jr. Obesitas-Diabetes 2 'Speciaal' doelgroepen Coaching bij Autisme Stage - Coördinatie Lestijden Google agenda Contact 

Valpreventie

In Balans - De enige echte In Balans cursus valpreventie gegeven door Muriel JonkmanDoelHet doel van In Balans is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit, conditie en toename van zelfvertrouwen.DoelgroepZelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder die zich onzeker op de been voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen (pre-frail; enigszins kwetsbaar).UitvoerderUitvoerders van In Balans hebben een speciale training gevolgd om In Balans docent te worden en zijn dan ook gecertificeerd. AanpakIn Balans is een groepsinterventie. De cursus bestaat uit enkele voorlichtingsbijeenkomsten en een beweegprogramma. De voorlichtingsbijeenkomsten hebben als doel om deelnemers bewust te maken van valrisico en balansverstoring en hen meer kennis te geven over het voorkomen van een val. Het beweegprogramma is gebaseerd op Tai Chi en is gericht op het verbeteren van de algehele fitheid, spierkracht en balans en biedt gerichte training voor opstaan en lopen.OnderbouwingUit onderzoek is bekend dat beweegprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit het meest effectief om valrisico’s te verkleinen. In Balans is erkend door het Centrum Gezond Leven (RIVM/CGL). In Balans is ontwikkeld op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar effectieve valpreventie. Uit onderzoek blijkt dat ouderen na het volgen van de cursus maar liefst 61% minder kans maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt.KostenDe kosten van het geven van In Balans zijn afhankelijk van o.a. de groepsgrootte, de kosten van de locatie, docenten, catering (kopje koffie/thee achteraf). Een aantal zorgverzekeraars vergoedt In Balans (deels) vanuit het aanvullend pakket.Wat werkt in valpreventieVallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden. In essentie is een valpreventieproject effectief als:• ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt,• effectieve interventies worden ingezet,• de opzet en uitvoering in de praktijk goed is.Ouderen met een verhoogd valrisicoDoor te screenen op de belangrijkste predictoren kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord. Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen gericht preventieve maatregelen worden genomen.Effectieve interventiesOmdat bij valongevallen vaak meerdere factoren een rol spelen heeft een multifactoriële interventie vaak het meeste kans van slagen. De interventies sluiten aan op de risicofactoren die bij screening in kaart zijn gebracht. Interventies waarvan is aangetoond dat ze apart, maar meestal in combinatie met andere interventies, de kans op valongevallen verkleinen zijn:• beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans,• aanpassingen in huis/woonomgeving,• medicatiebewaking,• verbeteren visus• vitamine D suppletie.Opzet en uitvoeringEen gefaseerde aanpak waarin achtereenvolgens bewustwording, kennis en toepassing aan de orde komen, zorgt ervoor dat ouderen gemotiveerd zijn om de voor hen relevante valpreventieve maatregelen te nemen. Een succesvol valpreventieprogramma vraagt om uitvoering door een deskundig multidisciplinair team van medici, paramedici, apothekers, verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsondersteuners, optometristen, beweegdocenten etc. die elkaar weten te vinden, inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier PR en communicatie weten in te zetten. Daarbij moeten ouderen actief begeleid worden om ervoor te zorgen dat zij maatregelen (blijven) nemen.KortomEen gefaseerde en multifactoriële aanpak bij ouderen met een verhoogd valrisico en uitgevoerd door een multidisciplinair team: dát werkt in valpreventie!Voor cursus inhoud klik hier

In BALANS cursusDrempelloos Sporten